Byggnadssten

Vår byggnadssten

Flera byggnader i Sverige har fasader eller andra detaljer av Orsasten. Geologiskt sett är Orsasandsten mycket lik den skånska Öveds-sandstenen. Många äldre byggnader i Övedssten renoveras därför idag med Orsa sandsten. Några exempel är kommunhuset i Orsa, centralposthuset i Stockholm och den gamla Skånska banken på Drottninggatan i Stockholm.

Exempelbilder på olika fasadarbeten

Posthuset, Stockholm

Fasad entré

Skånska banken, Rosenbad

Fasad närbild