Textkomplettering

 

 

Textkomplettering av en gravsten tillhör den vanligaste anledningen till att ett stenhuggeri anlitas. Under vinterhalvåret kan det vara svårt att hämta in / leverera ut gravstenar på kyrkogårdar och måste därför avvakta tills tjälen i marken är borta.

Priserna varierar beroende på storlek av stenen, utformning etc. Leveranstiden är ca 8-12 veckor från godkänd order.

Såhär går det till

1. Hämta in gravsten från kyrkogården

Stenen transporteras till stenhuggeriet. Är stenen jordfast och väldigt stor måste stenhuggeriet överväga vad som är det bästa alternativet utefter risker och kostnader.

2. Tvätt av gravsten

Vi tvättar bort smuts, mossa och dylikt för att kunna utföra textkompleteringen.

3. Avtryck av befintlig text

Från ett helhetsperspektiv bör texten utföras som den befintliga texten i både stil och och teknik. Vi gör därför avtryck på befintlig text och ritar av den i datorn för att det ska se enhetligt ut.

4. Måla i / förgyll texten och dekoren. Samt måla om befintlig text om så önskas

Vid komplettering av ny text på en befintlig gravsten blir ofta skillnaden mellan den nya och befintliga texten stor då tex sol, väder, bevattning etc. kan bleka och missfärga stenen. Vi kan rekommendera att äldre text och dekor ommålas/förgylls på nytt för att återskapa samma nyans och kontrast som den nya texten. Upphöjd text och dekor efterhugges så att ytan blir lik den befintliga. Dock kan en nyansskillnad förekomma men denna bleknar med tiden.

5. Leverera ut stenen tillbaka till kyrkogården.

Vi är noga med att lämna minnesplatsen i fint skick. Om stenen behöver ommonteras/säkras så återkopplar vi med prisförslag på detta.

Renovera gravsten

Att renovera en gravsten innebär att återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering på gravstenar utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

Gravstenar som funnits på en gravplats under en längre tid påverkas av yttre faktorer som sol, regn, bevattning och arbeten på gravplatsen (gräsklippning och snöröjning etc.) eller vid trafik i närheten av gravstenen.

En regelbunden rengöring av gravstenen förhindrar missfärgning, medan exempelvis solens påverkan med blekning inte kan undvikas om placeringen är sådan att den utsätts för direkt solsken. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre av ovanstående.

Att renovera gravstenens texter och dekorer är ett underhåll som behöver göras återkommande. Blästrade, grovslipade, finslipade eller polerade ytor kan oftast omarbetas med samma metod som vid det ursprungliga utförandet. Finhuggna eller gradhuggna ytor kan oftast renoveras genom omarbetning. Upphöjda texter med finhuggna ytor kring texter och dekorer renoveras oftast om text skall kompletteras och där de finhuggna ytorna går samman. Flammade-, råhuggna- eller kilade ytor rengöres endast genom tvättning och bör inte blästras då materialet därmed mister sitt utseende.

Omarbetning av gravsten

Omarbetning innebär att stenens textyta arbetas om genom omslipning etc och att stenen återgraveras med befintlig och/eller ny text och dekor. Detta görs ofta då tex en ytterligare generation ska nyttja samma gravplats och där befintlig sten skall användas.

Återanvändning av gravsten

Återanvändning är egentligen samma sak som omarbetning men då en gravsten återlämnats till gravrättsupplåtaren eller då gravrättsinnehavaren överlåtit gravstenen till ett stenhuggeri i samband med att gravrätten upphört. Gravstenen användes sedan av ny gravrättsinnehavare. Kontakta er kyrkogårdsförvaltning för att se vilka stenar ni kan välja mellan!