Integritetspolicy

Riktlinjer kring GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om kunder, så som kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skapa en order, för att kunna skicka faktura och kunna kontakta kunden vid frågor gällande beställning etc.

Vi tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är för att kunna utgöra en order etc enligt ovan. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.

De personuppgifter vi behandlar finns endast hos Orsa Stenhuggeri samt i vårt bokföringssystem Fortnox vid fakturering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig på Orsa Stenhuggeri är Caroline Lenner. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: ekonomi@orsasten.se

 

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet för att exempelvis möjliggöra själva cookie-bannern.

Tredjepartscookies

Vi använder cookies för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring.

Via länken nedan kan du se vilka cookies som används och välja om du vill acceptera dom eller inte.

Cookie-inställningar