Orientering & format

Välj orientering

Det första steget i processen att välja gravsten är att välja om man vill ha en liggande eller stående sten.

OBS detta är bara information steg-för-steg, vill ni beställa klickar ni på knappen “beställ ny gravsten” under fliken “ny gravsten” ovan.

Liggande

Stående

Välj format

Efter val av liggande eller stående sten ska man välja formen på stenen. 

Hög smal

Låg bred

Specialformad