Rengöring & underhåll

 

Sten är ett naturmaterial som är bestående och förändras inte nämnvärt över tid, men som ändå kräver omvårdnad för att bibehålla sitt utseende och karaktär.
Enligt kulturminneslagen måste en begravningsplats vårdas och detta gäller då även gravstenarna. Vissa äldre gravstenar har särskilda regler och de bör hanteras med stor omsorg och försiktighet då de utgör viktiga inslag för sin tidsperiod.
Genom regelbunden (helst årligen) rengöring kan stenen behålla sitt ursprungliga utseende och karaktär. Olika stentyper har olika känslighet för rengöringsmedel och metoder så kontakta gärna oss för rådgivning.

Tips vid tvättning

Allmän information vid tvättning av förgyllda och målade texter och dekorer på gravstenar: 

 

  • Vid tvättningen måste största försiktighet iakttagas då text och dekor lätt kan skadas.
  • Använd i första hand naturligt milda och naturvänliga tvättmedel tex såpa samt en mjuk borste.
  • Nyttja försiktighetsprincipen och använd inte mer kraft och resurser än nödvändigt och undvik högtryckstvätt.
  • Vid tvättning av stenar som inte har någon målad eller förgylld text eller dekor kan en mer tuff rengöring användas.

Äldre gravstenar

Vid arbete med äldre gravstenar (äldre än 60 år, framför allt karbonatstenar) måste större hänsyn tagas till bevarandevärda gravstenar. Kontakta därför ansvariga för begravningsplatsen och i förekommande fall den kulturvårdande myndigheten för rådgörande om eventuell klassning ur kulturhistorisk synvinkel och fråga på vilket sätt det tilltänkta arbetet kan eller bör utföras.