Orsa Stenhuggeri AB | Gruvbacksvägen 4, 794 91 ORSA | Telefon: 0250-55 03 30 | info@orsasten.se | Öppet vardagar 8-17

HISTORIA

Orsasandsten är en fossilfri, relativt ung sedimentär bergart som bildades för ca 450 miljoner år sedan. Sandstenen består till största delen av kiselbunden kvarts och lämpar sig bra till slipstenar.


Människor har bearbetat sandsten från Mässbacken i över 1000 år och man har hittat brynen daterade till vikingatiden.
Det äldsta dokumentet som vittnar om stenens användning är från 1500-talet då några orsabönder dömts att betala böter till Gustav Vasa i form av slipstenar.

När Linné kom till Orsa 1734 lade han märke till att det knappt fanns några män över 40 år i Kallmora by.
Många hade nämligen dött av stendammslunga, eller "Osskallsjokan" som den kallades, som en direkt följd av arbetet med slipstenstillverkning. 


Kring förra sekelskiftet var 400-600 personer sysselsatta med sandstensbrytning sommartid och det tillverkades ca 100 000 brynen per år. Det gamla hantverket att hugga slipstenar för hand lever kvar än idag tack vare slipstensgruppen.

ORSASTEN IDAG 


Idag används den största delen av den sandsten som bryts i Mässbacken till byggnadssten. Orsa Stenhuggeri tillverkar fortfarande slipstenar och brynen, men denna del av verksamheten har blivit allt mindre.


Slipstenstillverkningen har dock haft mycket stor betydelse för Orsa genom åren vilket märks än idag. Till exempel är stora delar av kommunhuset gjort av sandsten och Orsas sockenvapen består av tre slipstenar. Idag finns också ett slipstensmuseum i Mässbacken där bilder och gamla föremål från brytning och slipstenstillverkning visas.

SANDSTEN FRÅN GRUVBACKARNA I MÄSSBACKEN

Slipstenshuggare i Mässbacken omkring 1902

Sandstensbrottet 2016

Gamla centralposthuset i Stockholm

Husgrund klädd  i sandsten

Entrén till slipstensmuseet i Mässbacken

Orsa Stenhuggeri idag